Tahograf servisi Rezultata: 1

  1. Stemark tahograf
    Beograd
Info

Tahograf

Tahograf je merni instrument koji služi za automatsko zapisivanje brzine i pređenog puta vozila, kao i vrste i trajanja aktivnosti vozača.

Moderni tahografi mere vreme vožnje za svakog vozača, kao i vreme pauze i odmora.

Dobra strana korišćenja tahografa je regulisanje vremena koje vozač provodi u vožnji kako bi se izbegle nesreće. Najviše se koriste kod kamiona i autobusa.

©NađiFirmu.com 2022
poslovni imenik Srbije