Bunari Rezultata: 3

  1. Hidromont 1
    Temerin
  2. Panakva inženjering
    Novi Sad
  3. Srbija bunar
    Beograd, Čukarica
Info

Bunar

Bunar predstavlja vertikalni hidrogeološki objekat izveden u tlu čija namena je eksploatacija ili osmatranje podzemnih voda.

Za izradu bunara koriste se metode kao što su iskop i bušenje.

Prema načinu gradnje mogu biti: kopani bunari, bušeni bunari i utisni bunari.

Prema tipu izdani mogu biti: obični, arteski (pod pritiskom) i subarteski.

©NađiFirmu.com 2024
poslovni imenik Srbije
Krilca, palacinke, Novi Sad