Omladinska zadruga Sirmzad

022 618 140
Ratarska 17 - Sremska Mitrovica;
http://www.sirmzad.rs/
Agencije za zapošljavanje

SIRMZAD je agencija za zapošljavanje i omladinska zadruga koja nudi širok opseg usluga, iz oblasti zapošljavanja, klijentima na teritoriji Republike Srbije i inostranstva.

SIRMZAD se oslanja na višedecenijsko iskustvo u poslovanju, koje u kombinaciji sa stalnim unapređenjem i usvajanjem novih tehnologija nudi širok opseg rešenja okrenutih ka postizanju Vaših poslovnih ciljeva.

SIRMZAD je osnovan 1992. godine i danas iza sebe ima saradnju sa stotinama domaćih i internacionalnih kompanija, kao i zapošljavanje nekoliko hiljada kandidata.

SIRMZAD-ova sposobnost da u kratkom roku, kvalitetno i po najpovoljnijim cenama svojih usluga ispuni zahteve klijenata, čini nas poželjnim partnerom lokalnih i internacionalnih kompanija.

Pružanje klijentima usluge najvišeg kvaliteta, omogućavajući im da svoju pažnju usmere na ono što je važno – njihov posao.

Usluge

  1. POSREDOVANJE. Ako se nalazite u situaciji da nemate potrebne kadrove, SIRMZAD vam nudi svoju veliku bazu potencijalnih kadrova, u kojoj možete pronaći baš onakve kadrovekakvi su vam neophodni. Na taj način štedite vreme i novac koji su vam neophodni za traženje i selekciju potrebnih kadrova.
  2. LIZING. Ustupanje (iznajmljivanje) kadrova je tehnologija zapošljavanja, gde je radnik izabran i zaposlen u SIRMZAD-u, ali u stvari radi za kompaniju korisnika usluga/lizinga, prema ugovoru o ustupanju radnika, radi izvršenja određenih poslova za potrebe klijenta. Usluga privremenog zapošljavanja -kratkoročnog iznajmljivanja radne snage od SIRMZAD-a korisna je u situacijama povremenih i privremenih potreba za povećanjem radne snage i karakteriše je fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.
  3. OUTSTAFFING. Predstavlja rešenje za obezbeđivanje dodatne radne snage, koja se pritom ne računau interno zaposlene. Klijent identifikuje i regrutuje osoblje, ali formalno zapošljavanje se vrši preko SIRMZAD-a. Ova vrsta zapošljavanja je korisna i kod preuzimanja zakonskih obaveza prema radnicima koje se već nalaze u postojećoj kadrovskoj strukturi kod Klijenta i koji više ne mogu biti zaposleni u njegovom radnom osoblju iz bilo kojih razloga.
  4. OMLADINSKA ZADRUGA. Ova usluga kompanijama daje mogućnost da pronađu adekvatne kadrove za obavljanje sezonskih ili nekih drugih privremenih i povremenih poslova. Prednost - znatno smanjenje troškova rada. Za angažovanje radnika preko omladinske zadruge poslodavca plaća znatno niže stope poreza i doprinosa, što ujedno predstavlja i najjeftiniji legalan način zapošljavanjana našem tržištu.
  5. PODELA FLAJERA. Sandučići: 1,6 dinara po komadu, 1,3 dinara po komadu za više od 5.000 Kola: 1,8 dinara po komadu, 1,6 dinara po komadu za više od 3.000 Kuće: 3 dinara po komadu, 2,5 dinara po komadu za više od 5.000
©NađiFirmu.com 2022
poslovni imenik Srbije